Actueel 

Over de kunst van het luisteren 

Luisteren is meer dan horen.

Luisteren is tijd durven verliezen.

De ander laten uitpraten.

Geen oplossing geven,

maar stapvoets met de ander op weg gaan.

Niet jouw tempo opdringen,

maar het hare/zijne volgen.

Niet jouw antwoord geven,

maar haar/hem 't hare/zijne laten vinden.

In het luisteren ervaart de ander,

dat je van hem/haar houdt.

Wie durft te luisteren voelt niet meer de dwang

om de ander te verlichten,

maar merkt

dat het luisteren zelf licht is.


WAARSCHUWING 

Hersendood en orgaandonatie

GEEN ENKELE ORGAANDONOR IS DOOD
op het moment dat de organen worden uitgehaald

In onderstaande video leveren artsen, deskundigen en
mensen die zelf een orgaan ontvingen, het bewijs.

https://www.youtube.com/watch?v=eCnwJeWBvvE#action=share

Zie ook het boek van Hans Stolp: Orgaandonatie, waarom wel, waarom niet.


Twee nieuwe, interessante artikelen 

  • One Earth, two Social Fields
  • 8 Institutional Innovations that could update the Economic System

door Otto Scharmer (Theory U)

Zie de engelse sectie van deze website: Related Articles


Hernieuwde uitgave 

VERKWIKKENDER DAN LICHT

De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek

Uitgeverij Nearchus, Assen

Zie onder Boeken


Nieuw artikel 

De weg naar algemene mensenliefde

Zie onder Artikelen >religieuze thema's.


Nieuw boekje 

De schepping. Toeval of bedoeld?

Margarete van den Brink

Centraal staat de vraag: Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust streeft naar hogere evolutievormen?

Nagegaan wordt hoe de moderne wetenschappelijke visie die uitsluitend het materiële aspect van mens en wereld onderzoekt en de immateriële, spirituele kant van mens en wereld zoals de antroposofie dat verwoordt met elkaar in samenhang gebracht kunnen worden.

ABC Wegwijzer 14
Uitgeverij Nearchus
Prijs € 4,75

Verkrijgbaar in de boekhandel of bij www.abc-antroposofie.nl


De Drie-eenheid en Karma. Leven met het Christus-Licht 

Hernieuwde uitgave

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie afzonderlijke wezens, en toch ook weer één. Hoe is dat te begrijpen?

Met die vraag heeft Margarete van den Brink zich lang en intensief bezig gehouden. Vanuit het esoterisch christendom beschrijft zij hoe de drie aspecten van Drie-eenheid voor de mens beleefbaar kunnen worden. Dat is mogelijk door een innerlijke verbinding met het Christuswezen aan te gaan. Diens streven om zich met de mens te verbinden, weerspiegelt zich in de feesten van het jaar - die ons daarmee veel kunnen bieden.

Dit boekje biedt stof om zoekend, voelend en overwegend dichter tot de Drie-eenheid te komen.

Uitgeverij Nearchus
[Adventum, 2015]

Deze uitgave verscheen eerder bij uitgeverij Ten Have.


Nieuw boekje 

LndD voorkant

Leven na de dood
als weg naar een nieuwe geboorte

Margarete van den Brink

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan na het sterven verder gaat.
Maar hoe ziet dat er uit ?

In dit kleine boekje wordt de weg na de dood beschreven. Het is een weg van loslaten, van leren, van inzichten en van intenties opdoen voor een volgend leven.

Het kennen van deze weg geeft moed en kracht!

Prijs: € 3,00
Uitgeverij Nearchus, www.nearchus.nl


 

naar boven