Toepassing fasenmodel 

Gerda Meuleman

Eindwerkstuk Voortgezette Opleiding Management aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Door Gerda Meuleman.

In januari 2005 sloot Gerda Meuleman haar tweejarige managementopleiding aan Windesheim af met een essay. Ze wijst er in dit werkstuk op dat deze managementopleiding zich in haar doelen en werkwijze voornamelijk richt op de rationele en beheersmatige aspecten van de bedrijfsvoering. In haar persoonlijk leven maakt zij echter een sterk spirituele ontwikkeling door. Dat leidt er toe dat zij andere aspecten van het leven en het menszijn centraal wil stellen: waarden en zingeving.

In haar essay legt zij verbinding tussen de gangbare theorieën die in de opleiding gebruikelijk zijn en spirituele en hoopt daarmee ook haar eigen organisatie verder te brengen.

Haar probleemstelling luidde:

'Hoe kun je als individu en als organisatie, ondanks de druk zowel van buitenaf als van binnenuit succesvol zijn en je doelen bereiken op een manier die meer rust en minder stress geeft? Hoe kun je niet alleen het materiële nastreven, maar ook werkelijk ten dienste staan van mens en maatschappij?'

In haar essay vergelijkt zij het model van Greiner (5 fasen van organisatieontwikkeling) met het spiritueel ontwikkelingsmodel van Margarete van den Brink en plaatst daar de zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra in. Het fasenmodel van Margarete van den Brink laat zien hoe de ontwikkeling van organisaties er in historisch en kosmisch perspectief uitziet en geeft het aan in welke fase wij ons als individu en als organisatie momenteel bevinden en waarnaar wij kunnen doorgroeien.

De gangbare managementtheorieën (w.o. het organisatie ontwikkelingsmodel van Greiner) spelen zich volgens Meuleman voornamelijk af in de bureaucratische fase (fase 3) van het groeimodel van Van den Brink.

Uit haar onderzoek blijkt dat het voor organisaties mogelijk is om uit de zich steeds herhalende cyclus van groei – crisis – groei – crisis (model Greiner) te komen. Meuleman doet dat door uit te gaan van het groeimodel van Van den Brink, en laat zien dat je – door vanuit de zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra te leven en te werken - dat veranderings- en groeiproces kunnen ingaan. Dat maakt het mogelijk de cyclus van Greiner te doorbreken en op een werkelijk ander ontwikkelings- en bewustzijnsniveau te komen.

Binnen dit nieuwe organisatieconcept, zo Meuleman, waarin de mens centraal staat, zal er ruimte zijn voor creativiteit, kunnen medewerkers optimaal functioneren en staat de organisatie ten dienste aan mens en maatschappij. Een instrument waarmee je dit kunt bereiken is bezielend leiderschap.

Meuleman hoopt ook binnen haar eigen organisatie – ze is Coordinator van de Stichting in Balans, een sociaal werkgelegenheidsproject in Hasselt - een discussie los te maken hoe het anders kan.
Daarnaast wil ze de door haar ontwikkelde visie graag uitdragen en er met anderen over in gesprek gaan. Hoewel ze zich bewust is dat het nog wel een tijd zal duren voordat deze gedachten algemeen geaccepteerd zullen worden, vindt ze het belangrijk haar visie ook op het internet neer te leggen om iets in beweging te brengen.

Het werkstuk van Meuleman is niet alleen boeiend omdat ze verschillende visies met elkaar in verband brengt, maar ook omdat ze daarin haar eigen zoektocht laat zien. Een zoektocht die tevens een stevige worsteling is geweest tussen ratio en gevoel en tussen theorie en praktijk. Maar, zo zegt zij, dankzij die worsteling zette ik ook een grote stap in mijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het proces van Meuleman is ook daarom interessant omdat zo duidelijk is dat zij zich persoonlijk qua ontwikkeling (naast de andere fasen) vooral in fase 4 bevindt. Haar zoektocht geeft dat ook aan.

Omdat de opleiding zich kenmerkt door een wijze van denken en aanpak die alleen fase 3 kent, gaf dat bij haar frictie en het gevoel niet voldoende verder te komen.

Haar initiatief tot dit onderzoek toont dat de volgende stappen in de fasengewijze ontwikkeling van mensen en organisaties voortkomen uit het innerlijk van de erbij betrokken individuen.
Dat komt omdat in hun innerlijk een kracht werkt – een Essentie – volgens Deepak Chopra, die altijd verder wil!

Margarete van den Brink

Download “het eindwerkstuk van de Voortgezette Opleiding Management” van Gerda Meuleman in PDF formaat: eindwerkstuk_opleidingmanagement_gerdameuleman.pdf

Terug

 

naar boven