Toepassing fasenmodel 

Drs. Jan Ritzema – Coach

Past het fasenmodel toe op het niveau van

  • persoonlijke ontwikkeling (personal coaching, managementcoaching en in diverse trainingen in de leergang Leiderschap & Spirit)
  • groepsontwikkeling
  • organisatieontwikkeling

'Bij mijn klanten zie ik dezelfde verwondering over de inzichten die zij in zichzelf en hun ontwikkelingsfasen krijgen, als ik zelf had, jaren geleden. De vrijheid en rust die vrijkomt als je ziet waar je op dit moment staat, waar je vandaan komt en waar je naar op weg bent, maakt veel energie vrij. Die kracht kun je dan weer gebruiken om – zij het met vallen en opstaan - je ontwikkelingweg vanuit je kern op te pakken en verder te brengen'.

Over zijn eigen ontwikkeling zegt Ritzema:

'Zo'n kleine zestien jaar geleden kwam ik tijdens haar training persoonlijk leiderschap in contact met het fasenmodel van Margarete van den Brink. Ik zat toen zelf in een crisis: in fase 4 (transformatie) dus, volgens het fasenmodel. Het is mij heel levendig bijgebleven dat ik toen tot het inzicht kwam dat ik een mens in ontwikkeling ben. De crisis waar ik in zat, betekende niet het eindpunt, maar een fase waar ik langzaam doorheen zou groeien. Ik kan mij goed herinneren dat mij dat inzicht toen veel innerlijke rust gegeven heeft.
Het fasenmodel vormde voor mij, en nog steeds, een 'kapstok' waaraan ik veel ontwikkelingen in mijn leven heb kunnen 'ophangen', zo van: 'Oh, dáárom handel ik dus zo' of 'dáarom doet hij/zij zo en zegt hij/zij dit'. En ik leerde langzaamaan steeds beter negatieve zaken en tegenslagen hanteren'.

Ontwikkeling van de organisatie

Ritzema: 'Ook binnen de organisatie waar ik toen werkte werd het fasenmodel voor mij hanteerbaar. In die tijd was ik leidinggevende van een organisatie-advies afdeling bij een zorgverzekeraar. Doordat ik zelf persoonlijk groeide – je kunt zeggen van fase 4 ook naar fase 5 (het Zelf) ging – merkte ik, dat de begeleiding en coaching van mijn medewerkers meer diepgang kreeg. Ik kon hen meer vanuit mijn hart inspireren. Voor het eerst kwamen medewerkers met hun persoonlijke vragen naar mij toe. Daardoor merkte ik dat er iets van mij uitging.

Ook op het gebied van het leidinggeven maakte ik ontwikkeling door. Op het individuele niveau ging het inmiddels goed. Meer moeite had ik met het aansturen van het team en dat te inspireren. Door de managementcoaching van Margarete kon ik langzaamaan mijn afhankelijkheid van het team te boven komen en werd ik vrij.

Het team ontwikkelde zich toen snel verder. Geleidelijk aan werd mijn afdeling alles bepalend voor wat betreft de totstandkoming van strategie en beleid in de organisatie.

Deze van oorsprong ideële organisatie verkeerde toen nog duidelijk in fase 2. In 2005 ontwikkelde zij zich naar fase 3 (de professionele organisatie). De organisatie werd drastisch gesaneerd en de vorming van strategie en beleid moesten de managers van de verschillende afdelingen van dat moment af zelf doen. Mijn afdeling werd opgeheven. Ik ben toen voor mijzelf begonnen.

Terug

 

naar boven