Opengaande Vergezichten 

Als oudere mensen sterven gaan  

Margarete van den Brink

Dit boek is uitverkocht. Is in herdruk bij uitgeverij Nearchus.

Als oudere mensen met wie we nauw verbonden zijn – onze ouders bijvoorbeeld – sterven, kan hun weg naar de dood ons belangrijke inzichten in het leven geven. Aan hen ervaren wij dat in ons geestelijke krachten leven die de gebrekkig wordende lichamelijkheid kunnen overstijgen en innerlijke wijsheid en liefde creëren. Ja, die bij het ouder worden zelfs gevoelens van vrede en dankbaarheid tevoorschijn kunnen brengen voor een moeilijk verlopen leven.

Hoe is dat mogelijk?

In dit boek laat ik zien hoe door het verwerken van levenservaringen en geestelijke verdieping in oudere mensen steeds iets meer van de innerlijke geest vrij komt. Aan de hand van tal van waargebeurde levenssituaties en kennis uit de esoterische traditie, wordt duidelijk hoe een dergelijk proces zich voltrekt en hoe anderen daarbij behulpzaam kunnen zijn. Daardoor kan aan het einde van het leven het aardse bestaan steeds meer overstegen worden. De blik en het bewustzijn verruimen zich naar een andere werkelijkheid die na de dood verder opengaat.

Naast mooie en ontroerende levensverhalen, die zich tot over de grens van de dood heen uitstrekken, geef ik praktische inzichten die zowel in de professionele als in de persoonlijke levenssfeer gebruikt kunnen worden in de begeleiding van oudere mensen.

Het boek sluit direct aan bij het veelgelezen boek dat ik eerder samen met Hans Stolp schreef: Omgaan met gestorvenen. Leven voorbij de dood (Uitgeverij Ankh-Hermes).

INHOUD

Voorwoord

1 Hoe een mensenleven verloopt

Het religieuze element
Teleurstellingen
Innerlijke wijsheid
Het verwerken van het afgelopen leven
Vrede en dankbaarheid
Lichamelijke achteruitgang
Voorbereiding op de dood

2 Inzichten

Het geestelijke element
Genadejaren
Lichamelijke achteruitgang en de gevolgen
Ontwikkeling op hogere leeftijd

3 De menselijke levensloop

De incarnatie periode van het leven
De excarnatie-fase
Het vrijkomen van de geest
De levensloop
Het leven na de dood volgens de esoterische traditie

4 De balans opmaken

Alles blijft bewaard
Terugkeren naar plaatsen uit het verleden
Terug naar traumatische ervaringen
Het opschrijven van het eigen levensverhaal
Het opmaken van de levensbalans
Dat ben ik
Het verwerken van negatieve ervaringen
Gevangen in een negatief zelfbeeld
Gevangen in een nooit verteld geheim
Het verwerkingsproces
Vergeven en weer goed maken
Parallellen met het leven na de dood in de zielenwereld

5 Reisgenoot en getuige zijn

De behoefte aan gesprek
Eenzaamheid
Luisteren naar het levensverhaal
Gesprek over geloof en zingevingsvragen
Helpen structureren
Begeleiden door verdriet en pijn
Deelgenoot en getuige zijn

6 Het levenseinde nadert

Opname in een verpleeginstelling
Zorg voor het lichaam en zorg voor ziel en geest
Het belang van familieleden en vrijwilligers
Bezoek
Mevrouw Van Velzen

7 Wat moet er nog worden gezegd, wat worden gedaan?

Mevrouw Riemersma
Behoeftes van achterblijvenden
Meneer Windmeijer
Meneer Ring
Meneer Van Dijk

8 Het opengaan van de andere werkelijkheid

De geestelijke wereld
Het leven in twee werelden
Waarnemingen in de andere wereld.
Mevrouw Van Velzen
Beelden uit de geestelijke wereld
Hulp van overledenen
Gestorven geliefden
Opgehaald worden

9 Voorbereiden op het sterven

Verbinding met de geestelijke wereld
Onverwachte wending
De betekenis van religieuze teksten
Persoonlijke voorbereiding op de dood
Verbinding met Christus als begeleider
Afstemmen op de stervende
Afscheid nemen van het aardeleven
Afscheidsritueel

10 Wie zijn er bij het sterven, wie niet?

Naar het sterfbed 'geroepen'
Henk de Velde
De schoonmoeder van Ted
Gebeurtenissen rond het sterven van mevrouw Van der Linden
Van het sterfbed 'weggestuurd'
Meneer Van Baal
Meneer Santema
Mevrouw Van Velzen

11 Het sterven vanuit de aardse kant bezien

Het tijdstip van sterven
Bewustzijn van het moment van sterven
Dood door mensenhand
Het sterven vanuit de aardse kant gezien
Mevrouw Van Baal
Mevrouw Peters
Doodsstrijd
Tekenen die wijzen op het losmaken van het fysieke
De overgang naar de andere wereld

12 Het stervensproces bezien vanuit de geestelijke wereld

Overeenkomst tussen een bijna-dood-ervaring en werkelijk sterven
Kenmerkende ervaringen
Het Wezen van Licht
Een paar opmerkingen
Ervaringen in de geestelijke wereld in het leven na de dood
Begeleiding door een geestelijk wezen
Ervaringen met het opperwezen

13 Het kontakt tussen levenden en gestorvenen na de dood

Ervaringen van de dochter van meneer van Baal
Meegaan met de gestorvene naar gene zijde
Ervaringen waarin de gestorvene over de eigen dood bericht
Gestorvenen laten zien dat ze niet dood zijn maar leven
Vraag om een teken van leven
Taken van gestorvenen
Vragen om vergeving
Steun bij het verwerken van het verlies
Steun geven en bemoedigen
Zorg van overledenen voor andere gestorvenen
Waarschuwingen bij dreigend gevaar
Adviezen vragen en geven
Tot slot

« terug naar de vorige pagina

 

naar boven