Leiderschap 


" Leiderschap is mensen laten worden wie ze zijn ” - Wessel Ganzevoort

Dienend leiderschap - Servant leadership

Servant Leadership is een beproefde, praktische filosofie & methodiek voor het daadkrachtig & duurzaam ontwikkelen van ècht, authentiek, leiderschap (authentic leadership) en daarmee voor het duurzaam ontwikkelen van mens, organisatie & maatschappij.

Authentiek leiderschap draait om de fundamentele levensvragen: Wie ben ik écht? Waarom ben ik hier?
Wat is mijn missie? Waar sta ik voor in dit leven?

Een authentiek leider kent zichzelf, is trouw aan zichzelf en inspireert en leidt van daaruit anderen op.
Met andere woorden: is dienstbaar aan de menselijke ontwikkeling. Vandaar de term 'Servant Leadership'.

De 10 kenmerken van een ServantLeader

Een ServantLeader werkt voortdurend aan zijn of haar eigen ontwikkeling en stimuleert ook anderen daartoe. Een ServantLeader ontwikkelt allereerst zijn 'radar', waarmee hij voortdurend zoekt naar dat wat op elk moment ècht belangrijk is voor verdere ontwikkeling van mens, organisatie en de maatschappij als geheel. En tegelijkertijd werkt hij aan zijn 'stuwkracht', het vermogen om dat te kunnen doen wat daadkrachtig en duurzaam bijdraagt aan de toekomst van alle betrokkenen.

De 4 elementen van de 'radar' zijn:

 • Luisteren: open staan voor wat gezegd en juist niet gezegd wordt;
 • Aanvoelen / empathie: (h)erken mensen in hun specifieke en unieke persoonlijkheid;
 • Doorgronden: let scherp op, bezie situaties in en vanuit hun totaliteit;
 • Vooruitzien: gespitst zijn op lange termijn consequenties van beslissingen.

De 4 elementen van de 'stuwkracht' zijn:

 • Visie vormen: de grote lijnen naar de toekomst ontdekken, inspirerend maar praktisch;
 • Overdragen: mensen stimuleren om vrijwillig (maar niet vrijblijvend!) mee te werken aan de gemeenschappelijke toekomst;
 • Relaties bouwen: help mensen heel te worden, in harmonie met zichzelf en met anderen;
 • Beheren / stewardship: en werken aan duurzame harmonie tussen mens, organisatie en maatschappij.

Radar en stuwkracht zijn wederzijds zowel onmisbaar als versterkend. En ze zijn beide altijd gericht op:

 • de ontplooing van mensen
 • het bouwen aan 'community'

De elementen van rader en stuwkracht sluiten volledig aan op de vier basisfuncties van de menselijke geest, zoals die zijn geformuleerd door Carl Gustav Jung, één van de grootste psychologen die ooit heeft geleefd.
Jim Autry, oud ondernemer, presentator en schrijver van o.a. "De dienende leider" benoemt de volgende vijf manieren van zijn die kenmerkend zijn voor een dienend leiderschap.

 • Authentiek zijn
 • Kwetsbaar zijn
 • Ontvankelijk zijn
 • Aanwezig zijn
 • Nuttig zijn
Authentiek leiderschap

Het boek Authentiek Leiderschap beschrijft aan de hand van het 7-schillenmodel (zie hieronder) de invloeden en gedragingen van de mens. Bij authentiek leiderschap worden de verschillende schillen bepaald vanuit je kern, je missie (groene pijl) en niet door ego-gedrag beinvloed door de omgeving (rode pijl). Voor meer zie www.authentiekleiderschap.nl

Stephen Covey

We gaan ontegenzeglijk van het 'tijdperk van informatie' naar het 'tijdperk van wijsheid', waarin Servant Leadership de essentie van leiderschap zal zijn." Stephen Covey in "De 8e eigenschap”.

Stephen R. Covey schreef de beroemde bestseller "De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap", waarin hij de eigenschappen van een effectieve leider benoemt. Aan deze zeven eigenschappen voegde hij later een achtste toe. Die achtste eigenschap beschreef hij in zijn boek 'De 8e eigenschap' als volgt:

'Ontdek je eigen (innerlijke) 'stem', draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken
en uit te dragen. Dit maakt dat u het beste in uzelf naar boven haalt en zo de meeste creativiteit,
kracht en resultaten boekt. Dit geldt voor mensen persoonlijk, maar ook voor de creativiteit en
resultaten in organisaties'.

Informatie

Meer informatie over Servant Leadership vind je bij de Stichting Greenleaf Center for Servant-Leadership.
Dit is de Nederlandse vertegenwoordiger van het Greenleaf Center for Servant-Leadership, een internationale non-profit organisatie die het Servant Leadership gedachtegoed uitdraagt en ondersteunt.

Uit: www.spiritueelondernemersnetwerk.nl

 

naar boven