Durven doen wat je raakt 

Interview met Tex Gunning - Marja den Boer

“Het was pas heel laat in mijn carrière, dat ik me realiseerde dat aan succes wederkerigheid ten grondslag ligt. Naarmate je meer geeft, krijg je meer terug. Dat geldt ook voor een organisatie die medewerkers wil helpen. Wij helpen medewerkers met zo'n reis, investeren in hun groei en de kwaliteit van hun leven. Vervolgens willen die medewerkers die organisatie niet teleurstellen en het bedrijf verder helpen. Behalve wederkerigheid wil ik een ander, heel wezenlijk begrip noemen, namelijk bescheidenheid. Het is een begrip dat wij allen in ons eigen leven mee zouden moeten dragen. Laat het diep in je bewustzijn doordringen dat je maar een heel gewoon mens bent, met zeer beperkte capaciteiten. Je leven is een stipje op de levenslijn van de wereld. Wees nederig in je dagelijkse leven, naar jezelf en naar anderen. Wij hebben elkaar allemaal nodig, wij hebben allen zeer beperkte kwaliteiten en we maken allemaal de grootst mogelijke fouten. We hebben allemaal dezelfde grote vijand: ons ego. Als je diep van binnen bescheiden bent, heb je mededogen met mensen die fouten maken, hetzij in het privéleven of in het zakelijke leven.”

Gunning somt op wat er allemaal mis gaat. Mensen gaan aan de alcohol, spelen rare spelletjes, gaan door scheidingen heen of verliezen hun ouders of een kind. Kortom, ze raken uit koers in hun leven. “Als je de wijsheid heb om op die momenten te zeggen: Joh,neem de tijd, ga een paar weken naar huis, ga lekker tuinieren, ga lekker fietsen. Als we dat mededogen naar elkaar kunnen opbrengen, omdat we weten dat we allemaal mensen zijn en onze goede tijden, slechte tijden hebben, dan krijgt zo”n cultuur nog meer kracht. Dan zie je dat wat we met elkaar op reis besproken hebben, ook in actie hebben gebracht. Vanaf dat moment zeggen mensen: dit is een echte gemeenschap, waar mensen ertoe doen en om elkaar geven. De loyaliteit stijgt, evenals de prestaties.”

Lukt het jou om goed te leven?

“Je wilt niet weten hoeveel ik heb moeten leren. Verschrikkelijk. En het leren is nog niet voorbij. De wereld waarin wij leven ontbeert goede intenties, goede attitudes en wijsheid. Dus soms word je, vooral in het bedrijfsleven, geconfronteerd met situaties die vreselijk kunnen zijn. Wat helpt is te luisteren naar je innerlijke stem. Jij en ik, die stem hebben we allemaal. Die hoor je alleen wanneer je in stilte bent. Wanneer je je geregeld afzondert, luistert wat die stem je vertelt en van daaruit probeert te leven, dan ben je al heel ver.”

Tex Gunning in Durven doen wat je raakt. 22 gesprekken over lef en bevlogenheid, door Marja den Boer. Uitgeverij Thema.

 

naar boven