Leiderschap is moeilijk! 

Door Tex Gunning

Over leiderschap

Leiderschap is moeilijk! Het is altijd al moeilijk geweest en zal in de toekomst alleen maar moeilijker worden. Toch hebben veel mensen de ambitie om andere mensen, een ngo, een bedrijf, een regering of een heel land te leiden. Waarom?

In de lokale wereld van vroeger, die was opgebouwd uit kleine gemeenschappen, bestond leiderschap vooral uit het behartigen van de belangen van de gemeenschap. Kennis doorgeven aan de volgende generatie, emotionele en fysieke veiligheid garanderen en ervoor zorgen dat de 'totale gemeenschap' sociaal gezien in evenwicht was. Zeer impliciet leken leiders het concept van 'totale rijkdom' na te streven; op lichamelijk, intellectueel, sociaal en spiritueel vlak. Leiders, oudere mensen en de gemeenschap als geheel 'wisten gewoon' dat het gemeenschappelijk belang alleen werd gediend als het goed ging met de hele gemeenschap!

Nieuwe generatie leiders moet aanpakken

In de huidige 'mondiale' wereld, waar de wereldbevolking tussen 1950 en 2000 met 4 miljard mensen is gegroeid en er de komende 50 jaar nog eens 2 tot 4 miljard bij komen, lijken we ons er totaal niet meer bewust van te zijn dat de wereldwijde gemeenschap onderling verbonden is en dat we voor enorme uitdagingen staan.

Bevolkingsgroei, armoede, de vernietiging en uitputting van het milieu, de gezondheid en het welzijn van kinderen, onrechtvaardige ontwikkeling, duurzame consumptie, het zijn allemaal met elkaar verbonden uitdagingen die de nieuwe generatie leiders moet aanpakken. En snel ook. Het lat/wat-wereldbeeld (living apart together/working apart together) dat de tweede helft van de twintigste eeuw domineerde, strookt niet met de realiteit van deze nieuwe wereld. Integendeel, het zal verwoestende effecten hebben op de duurzaamheid van onze samenlevingen.

Het is opmerkelijk dat een mens, zolang hij niet in zijn eigen bestaan wordt bedreigd, in staat is problemen van anderen te ontkennen en/of zich bewust ervoor af te sluiten. De meeste mensen lijken nog steeds te leven volgens een overlevingsstrategie van het ego: 'als ik maar overleef, is alles goed'. Op deze manier ontkennen ze totaal dat hun leven is verbonden met het leven en het geluk van anderen!

De uitdagingen waar de nieuwe wereld voor staat op het gebied van de economie, sociale relaties en het milieu, schreeuwen om een verandering van de rol van onze instituties en de manier waarop die instituties naast elkaar bestaan, samenwerken en samen dienen. Willen deze instituties veranderen, dan moeten de mensen die met elkaar deze instituties vormen veranderen. Willen de mensen binnen deze instituties veranderen, dan hebben we leiders nodig die de vaardigheden, competenties en karaktereigenschappen hebben om deze mensen te helpen veranderen. Verandering betekent in dit kader dat mensen bewust worden gemaakt van de noodzaak van verandering en worden geholpen om die veranderingen te realiseren.En daarom is leiderschap zo moeilijk!

Levenslange reis van persoonlijke ontwikkeling

Er bestaat geen recept voor goed leiderschap dat het voor onze nieuwe jonge leiders gemakkelijker maakt om snel de bal op te pakken en te scoren. Toch herkennen we allemaal 'momenten van goed leiderschap'. Het kan een buurvrouw zijn die onzelfzuchtig zorgt voor een zieke buurman, of Bono die geld inzamelt voor de bestrijding van hiv/aids. En we herkennen ook allemaal wel 'kenmerken van goed leiderschap'. Denk aan de moed van een vrouw die opkomt voor de vrouwenrechten, of aan de wijsheid van oudere familieleden. Maar 'momenten en kenmerken van goed leiderschap' zijn niet hetzelfde als leven als een leider, waarbij goede bedoelingen, een goede houding, integriteit, consequentie en wijsheid de persona van de leider geworden zijn. Dit zijn de leiders die moeiteloos leidinggeven.

Ze leiden door te leven en te werken in de gemeenschap waar ze deel van uitmaken en door die te dienen. Ze scheppen een wederzijdse relatie waarin aandacht is voor de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap, of die gemeenschap nu lokaal is en klein of groot en mondiaal. Het is dankzij die wederkerigheid dat leiders dingen voor elkaar krijgen in situaties waar anderen machteloos staan! In die wederkerigheid vinden leiders betekenis, voldoening en persoonlijke groei. En daarom willen zoveel mensen leider worden.

Leiderschap is moeilijk! Het heeft alles te maken met persoonlijke groei en vaardigheden en competenties.Dat heb je allemaal nodig. Maar als niet alles haalbaar is, kun je het best zonder de vaardigheden en competenties.
Leiderschap is een keuze! Maar wel een keuze met gevolgen. Je zult jezelf moeten vastleggen op een levenslange reis van persoonlijke ontwikkeling. Een leider is in de eerste plaats een goed mens! En een goed mens worden is niet gemakkelijk.

Een fantastische reis gewenst !

Uit: www.visienederland.nl

 

naar boven