Actueel 

Nieuw artikel 

Goed en kwaad in onze tijd

Zie Artikelen/religieuze thema's


Een kritische blik op de Coronamaatregelen 

WAARNEMEN, DENKEN, VOELEN EN WILLEN - in tijden van Corona

door Anselma Remmers

Ons wereldbeeld doet ertoe… Want als we vanuit geestelijk perspectief kijken naar de ontwikkeling van mens en aarde, dan zullen we ook geestelijke perspectieven vinden...als we dat niet doen, dan vinden we die niet.
Ons wereldbeeld heeft gevolgen voor hoe we onze samenleving en ons onderwijs inrichten.
En deze wijze van inrichten heeft gevolgen voor het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van mens, natuur en aarde.

De lockdown begint wat ‘losser’ te worden. De anderhalve meter samenleving is begonnen… Daarvoor worden nu op allerlei plekken beleidskeuzes gemaakt. Beleidskeuzes hebben altijd te maken met hoe er over zaken gedacht wordt. Wat we in de wereld zien, is een weerslag van hoe er in de wereld gedacht wordt.

In dit schrijven heb ik geprobeerd onder woorden te brengen wat er tevoorschijn komt als ik mijn waarnemingsvermogen, mijn denkvermogen en mijn aanvoelingsvermogen aanspreek. Het gaat over hoe ik kijk, denk en voel over de coronacrisis en de maatregelen. Mijn denken, voelen en kijken worden beïnvloed door mijn mens- en wereldbeeld, en dit wordt weer gekleurd doordat ik me diep verbonden voel met de antroposofie.

Het is een persoonlijk schrijven, dat ik naar buiten breng omdat mijn geweten en mijn verantwoordelijkheidsgevoel me dat ingeven. Omdat ik dat wil doen.
Dit schrijven drukt uit wat er op dit moment in mij leeft. Natuurlijk bestaat er voortschrijdend inzicht en kan het zijn dat ik er later anders over zal denken, voelen en spreken.

Ik hoop dat je er wat aan hebt, en zo niet, leg het dan gerust naast je neer.

Waarnemen-denken-voelen-en-willen-in-tijden-van-Corona-versie-2-augustus-2020.pdf

A-Remmers-Links-met-kritische-en-inhoudelijke-berichten.docx


5G-netwerk 

Voorbeeldtekst hoofdelijke aansprakelijkheidstelling

Hoe je gemeenteraadsleden in je woonplaats kunt berichten dat je hen op basis van het zogenoemde voorzorgprincipe hoofdelijk aansprakelijk zult stellen voor de fysieke, psychische en financiële schade die je zult ondervinden als gevolg van de door hem of haar geaccordeerde aanleg van het 5G-netwerk.

HOOFDELIJKE-AANSPRAKELIJKHEIDSTELLINGpdf


OPROEP protest 5G 

"Putting in tens of millions of 5G antennae without a single biological test of safety has got to be about the stupidest idea anyone has had in the history of the world."
DR MARTIN L. PALL, emeritus hoogleraar Biochemistry & Basic Medical Sciences, Washington State University.
Zie https://theconsciousresistance.com/2019/04 /dr-martin-pall-wsu-explains-the-science-behind-5g-health-dangers.

Terwijl (ICT-)wetenschappers, artsen en burgers zich grote zorgen maken over de gezondheidsrisico’s, gaan overheid en politiek in samenwerking met de telecombedrijven, ondanks de protesten, rustig verder met de voorbereiding van de aanleg van het 5G-netwerk die eind dit jaar/begin volgend jaar moet beginnen.

De uitrol van het 5G (vijfde generatie) draadloos netwerk, inclusief 5G via 22.000 satellieten in de ruimte rond de aarde, zal onze blootstelling aan radiofrequente (RF) straling enorm verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G en 4G netwerken voor telecommunicatie.

Naast miljoenen antenne installaties die om de 100 meter overal in het land geplaatst zullen worden, krijgen we te maken met de duizenden satellieten die vanuit de ruimte op verschillende hoogtes 5G transmissies naar de aarde zenden en ieder plekje op aarde, inclusief het Amazone gebied en eilandjes in de Stille Oceaan,
zullen bereiken.

Wordt 5G op deze wijze gerealiseerd dan zal geen mens, geen dier, geen vogel, geen insect en geen plant op aarde, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, aan RFstraling kunnen ontkomen. Die straling is tien tot honderd keer sterker dan de straling die wij nu kennen.

De satellieten worden geplaatst in de magnetosfeer, het aardmagnetische veld, van de aarde. Daar vormen ze mogelijk een nog grotere bedreiging voor het klimaat en het leven op onze planeet dan de straling van de antennes vanaf de grond.

Dat RFstraling schadelijk is voor mensen, milieu, planten, dieren en de natuur, is wetenschappelijk bewezen. Zie het artikel in The Lancet, de artikelen van M. Pall en de links op www.5gspaceappeal.org

De toepassing van 5G is een experiment op de mensheid en het milieu dat onder internationaal recht als een misdaad wordt beschouwd. (https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal)

Wat kun je doen ?

1. Informatie lezen en zoveel mogelijk mensen informeren en wakker maken door informatie rond te sturen,
bijvoorbeeld de info op de website www.5gspaceappeal.org of het artikel in The Lancet getiteld:
Planetary electromagnetic pollution. It is time to assess its impact.
Zie https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

2. De Internationale Oproep om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen ondertekenen op
www.5gspaceappeal.org

3. Gemeenteraadslid/leden in je woonplaats te berichten dat je hen op basis van het zogenoemde
voorzorgprincipe hoofdelijk aansprakelijk zult stellen voor de fysieke, psychische en financiële schade die je
zult ondervinden als gevolg van de door hem/haar/hen geaccordeerde aanleg van het 5G-netwerk.

Hieronder vind je een voorbeeld van de tekst die je daarvoor zou kunnen gebruiken. Zij is opgesteld door een team van juristen.

HOOFDELIJKE-AANSPRAKELIJKHEIDSTELLINGpdf

Ik hoop dat je meedoet, alleen met velen kunnen we in deze onzalige ontwikkeling verandering bewerkstelligen.


Belangrijk artikel 

Een nieuwe kijk op de evolutie

De basis van de evolutie is bewustzijn, geest

Zie onder Artikelen: De menselijke evolutie: De weg naar hoger bewustzijn


NIEUW 

Boek (herdruk)
Opengaande vergezichten

als mensen sterven gaan

klik om te vergroten Zie onder Boeken


Nieuwe rubriek en nieuwe artikelen 

Nieuwe rubriek: TEGENKRACHTEN

Nieuwe artikelen:

  • Transhumanisme. Een toekomstvisie op het menselijk leven na de integratie van mens en machine – Aat-Lambèrt de Kwant

  • Hoe humaan is transhumanisme ? Dromen over techniek – Dieter K. Hammer

Zie menu onder TEGENKRACHTEN


Nieuw artikel 

Kenmerken van de transitie waarin we verkeren - Otto Scharmer

Zie Verwante teksten/De overgang van het oude naar het nieuwe tijdperk


Nieuw artikel 

PROBLEMEN IN RELATIES
Hoe kom je tot werkelijk contact met een ander mens?

Zie Artikelen/Sociale opgaven in de nieuwe tijd


 

naar boven