Actueel 

Heruitgave 

DE WEG NAAR VRIJHEID

Zie Boeken


Nieuw artikel 

Goed en kwaad in onze tijd

Zie Artikelen/religieuze thema's


Een kritische blik op de Coronamaatregelen 

WAARNEMEN, DENKEN, VOELEN EN WILLEN - in tijden van Corona

door Anselma Remmers

Ons wereldbeeld doet ertoe… Want als we vanuit geestelijk perspectief kijken naar de ontwikkeling van mens en aarde, dan zullen we ook geestelijke perspectieven vinden...als we dat niet doen, dan vinden we die niet.
Ons wereldbeeld heeft gevolgen voor hoe we onze samenleving en ons onderwijs inrichten.
En deze wijze van inrichten heeft gevolgen voor het welzijn en de ontwikkelingsmogelijkheden van mens, natuur en aarde.

De lockdown begint wat ‘losser’ te worden. De anderhalve meter samenleving is begonnen… Daarvoor worden nu op allerlei plekken beleidskeuzes gemaakt. Beleidskeuzes hebben altijd te maken met hoe er over zaken gedacht wordt. Wat we in de wereld zien, is een weerslag van hoe er in de wereld gedacht wordt.

In dit schrijven heb ik geprobeerd onder woorden te brengen wat er tevoorschijn komt als ik mijn waarnemingsvermogen, mijn denkvermogen en mijn aanvoelingsvermogen aanspreek. Het gaat over hoe ik kijk, denk en voel over de coronacrisis en de maatregelen. Mijn denken, voelen en kijken worden beïnvloed door mijn mens- en wereldbeeld, en dit wordt weer gekleurd doordat ik me diep verbonden voel met de antroposofie.

Het is een persoonlijk schrijven, dat ik naar buiten breng omdat mijn geweten en mijn verantwoordelijkheidsgevoel me dat ingeven. Omdat ik dat wil doen.
Dit schrijven drukt uit wat er op dit moment in mij leeft. Natuurlijk bestaat er voortschrijdend inzicht en kan het zijn dat ik er later anders over zal denken, voelen en spreken.

Ik hoop dat je er wat aan hebt, en zo niet, leg het dan gerust naast je neer.

Waarnemen-denken-voelen-en-willen-in-tijden-van-Corona-versie-2-augustus-2020.pdf

A-Remmers-Links-met-kritische-en-inhoudelijke-berichten.docx


Belangrijk artikel 

Een nieuwe kijk op de evolutie

De basis van de evolutie is bewustzijn, geest

Zie onder Artikelen: De menselijke evolutie: De weg naar hoger bewustzijn


NIEUW 

Boek (herdruk)
Opengaande vergezichten

als mensen sterven gaan

klik om te vergroten Zie onder Boeken


Nieuwe rubriek en nieuwe artikelen 

Nieuwe rubriek: TEGENKRACHTEN

Nieuwe artikelen:

  • Transhumanisme. Een toekomstvisie op het menselijk leven na de integratie van mens en machine – Aat-Lambèrt de Kwant

  • Hoe humaan is transhumanisme ? Dromen over techniek – Dieter K. Hammer

Zie menu onder TEGENKRACHTEN


Nieuw artikel 

Kenmerken van de transitie waarin we verkeren - Otto Scharmer

Zie Verwante teksten/De overgang van het oude naar het nieuwe tijdperk


Nieuw artikel 

PROBLEMEN IN RELATIES
Hoe kom je tot werkelijk contact met een ander mens?

Zie Artikelen/Sociale opgaven in de nieuwe tijd


 

naar boven