Toepassingen in de praktijk 

Algemeen

Het fasenmodel ziet er op zich niet ingewikkeld uit. Het lijkt zo toe te passen te zijn. De werkelijkheid is echter anders.

Het is zoals een manager die met het fasenmodel werkt, eens zei: je kunt het bestuderen en interessant vinden, maar pas als het kwartje valt, komt het werkelijk tot leven. Anders gezegd: Je kunt er op een intellectualistische, analytische manier als het ware van buitenaf mee omgaan. Doe je dat dan blijft het fasenmodel gesloten.

Pas als je je van binnenuit in de verschillende fasen verdiept en deze ín je tot leven laat komen, gaan ze spreken en laten ze hun waarheid zien. Dat komt omdat we hier te maken hebben met oerwetmatigheden of oerprocessen in de menselijke evolutie.

Dergelijke waarheden gaan pas voor je leven als je ze van binnenuit zélf op allerlei niveaus van het leven leert waarnemen en herkennen. Het geheimzinnige daarbij is dat je er dan zelf door verandert.

José Miguel López, een Spaanse ondernemer en consultant, die mijn boek over de fasen in de engelse vertaling 'Transforming People and Organisations, the Seven Steps of Spiritual Development, las, zei dat zo:

Ik ben de afgelopen maanden, ik kan wel zeggen, dag en nacht met de zeven fasen bezig geweest. Ik las ze, ik leefde mij op een meditatieve wijze in ze in, ik vertaalde ze in het spaans en vergeleek mijn eigen leven en mijn eigen ervaringen ermee.

Het gevolg was dat ik een heel nieuwe relatie met mijn verleden kreeg. Tezelfdertijd groeide in mij een soort verantwoordelijkheidsgevoel naar de wereld toe en werd ik mij veel meer bewust van de opgaven waar andere mensen in hun persoonlijke en professionele leven voor staan.

Veel mensen benadrukken dat gesprek met anderen en het uitwisselen van ervaringen, hen sterk hielpen een eigen verhouding tot de ontwikkelingsprocessen van het fasenmodel te krijgen.

Hierna twee soorten ervaringen met het fasenmodel:

a. van mensen persoonlijk en
b. berichten van organisaties die zich door dit model laten inspireren en leiden.

Persoonlijke ervaringen

Drs. Jan Ritzema – Coach
'Bij mijn klanten zie ik dezelfde verwondering over de inzichten die zij in zichzelf en hun ontwikkelingsfasen krijgen, als ik zelf had, jaren geleden'.

Ir. Paul van Ham – innovatiecooperatie.com, Wageningen
Van Ham: 'De fasen van ontwikkeling zoals jij die in je boek 'Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie' beschrijft, zijn een inzicht.'

In de Engelstalige rubriek vindt u meer persoonlijke ervaringen.

Organisaties die zich laten inspireren
door de ontwikkelingsgedachte van het fasenmodel

Gerda Meuleman: Eindwerkstuk Voortgezette Opleiding Management aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Meuleman plaatst in haar werkstuk het organisatiemodel van Greiner naast het ontwikkelingsmodel van Margarete van den Brink en de zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra en komt daarbij tot een nieuwe visie. Die wil zij gaan toepassen in haar organisatie.

Jelleke de Nooy-van Tol, Wagenings ingenieur en oprichter van het Netwerk Vitale Landbouw en Voedsel werd voor de opzet van dit netwerk geinspireerd door het boek:
'In Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie (M.v.d.Brink) zien we hoe wij kunnen samenwerken in levende en lerende netwerkorganisaties, waarin werken aan elkaars ontplooiing net zo belangrijk is als de te leveren producten en diensten'.

In de Engelstalige rubriek vindt u meer over organisaties die het fasenmodel toepassen.

 

naar boven