Artikelen 

Door Margarete van den Brink  

Op deze pagina vind je uitgebreidere informatie over de spirituele achtergronden van de grote omslag in onze tijd.

De religieuze thema's geven gezichtspunten passend bij een christendom in de nieuwe tijd.

De overgang van de oude naar de nieuwe wereld

Leiderschap in de tijd van overgang

Sociale opgaven in de nieuwe tijd

De menselijke evolutie: de weg naar hoger bewustzijn

De drie volgende artikelen vormen een geheel, maar kunnen ook afzonderlijk gelezen worden.

Religieuze thema's

 

naar boven