De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie 

Margarete van den Brink

Herdruk

Individuen, relaties en organisaties bevinden zich in een proces van voortdurende verandering, omvorming en groei. Dit boek laat zien dat op alle drie gebieden in wezen sprake is van één en hetzelfde ontwikkelingsproces. Dat proces doorloopt zeven fasen.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt beschreven hoe deze zeven fasen op het gebied van de individuele ontwikkeling, de ontwikkeling van relaties en groepen én dat van commerciële en ideële organisaties, te herkennen zijn. Op die wijze is na te gaan in welke van de zeven fasen je je persoonlijk of als team en organisatie hoofdzakelijk bevindt en wat daarin de opgaven en valkuilen zijn. Maar ook hoe de weg – idealiter – verder gaat.

Naast de uiterlijke kant van deze processen bestaat er een innerlijke kant. Het groeiproces door de zeven fasen is namelijk in essentie een spiritueel ontwikkelingsproces.

Uiteindelijk gaat het om het geestelijke dat zich in mensen wil manifesteren.
Dat bepaalt de zin en richting van het leven en geeft de impuls tot koerswijzigingen en veranderingen. Ook op groeps-, relatie- en organisatieniveau zijn die geestelijke impulsen werkzaam. Daarmee krijgen zowel individuele opgaven als vraagstukken op het gebied van samenleven en samenwerken, van organisatieontwikkeling, visie en missie, een totaal andere dimensie dan gebruikelijk.

Dit boek vormt de basisinhoud van wat ik ‘het fasenmodel' heb genoemd.

Het beschrijft op drie niveaus: het individuele, het relationele of het werken in groepen, en op het niveau van organisaties, de grote omslag die in onze tijd plaats wil vinden. Op alle drie niveaus gaat het in onze tijd om het transformatieproces in fase 4.

Op deze website vindt u onder 'Fasenmodel' een korte beschrijving van de fasen.

INHOUD

Introductie

DEEL I (De individuele weg door de fasen)

1. De persoonlijke levensweg in zeven fasen
2. De stappen van Stephan Peijnenburg
3. Algemene wetmatigheden
4. Grote lijnen
5. Mannen en vrouwen gaan verschillend door de zeven fasen

DEEL II (De sociale weg door de fasen)

6. Samenwerking binnen een architectenbureau
7. De ontwikkeling van relaties en groepen in zeven fasen
8. Op weg naar nieuwe gemeenschappelijkheid
9. Het reflectieproces

DEEL III (De weg van organisaties door de fasen)

10. De ontwikkelingsweg van commerciële organisaties
11. Conclusies en grote lijnen
12. De ontwikkelingsfasen in de ideële organisatie
Geest

171 pagina's
Prijs € 16,95

ISBN 9789491748745
Uitgeverij Cichorei
Paperback, 2018.


Recensies van dit boek bij eerdere drukken

Magazine Religie & Mystiek, herfst 2004

Mr. Marjolein Rikmenspoel, Notos

Dit boek is een verademing! Zelden een zo compacte en toch genuanceerde beschrijving gelezen van het psychologisch-spirituele ontwikkelingsproces. De theorie 'in vogelvlucht' is knap neergezet: het schept, impliciet, lijn in een wirwar van materiaal met een bandbreedte van ontwikkelingspsychologie tot mystiek. Margarete van den Brink verdient hier een compliment voor haar observatievermogen en frisse schrijfstijl. Haar boek is eenvoudig en dát is een kunst op zich.

De schrijfster heeft helder onderscheid gemaakt in zeven fasen in het ontwikkelingsproces van mensen en van organisaties, ongetwijfeld mede gebaseerd op haar ervaring als communicatie-adviseur. De meerwaarde van haar benadering is dat ze de afzonderlijke fasen duidelijk beschrijft en ingaat op de fricties die het verschil in ontwikkeling tussen mensen kan opleveren (in relatie of team). Ook gaat ze in op verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen commerciële en ideële organisaties. Ze ontneemt de lezer 'en passant' de illusie dat naarmate deze verder komt, het pad dús gemakkelijker zou worden, een geruststelling voor wie steeds denkt 'terug te vallen', omdat het geluksgevoel tijdelijk is of uitblijft.

Dit boek geeft vooral een procesbeschrijving en is dus wat meer analytisch van aard. Dat maakt het heel interessant als hulpmiddel om sociale interactie mee te bezien, bijvoorbeeld voor adviseurs die werken in organisaties en baat hebben bij deze manier van afstand nemen.

Uiteraard helpt het je als lezer ook om – van enige afstand – naar je eigen (werk-)omgeving te kijken en oorzaken van communicatieproblemen boven tafel te krijgen. Bijvoorbeeld: je ben geregeld ontevreden over de samenwerking met je collega's. Je voelt je daardoor steeds minder thuis in je werkomgeving. Dan kan het zijn dat je je als werknemer in fase 4 van je ontwikkeling (transformatie) bevindt en je organisatie zich in fase 2 (de oude groep met sterke normconformiteit).

Dat botst. Van den Brink schetst ook een toekomstperspectief: door innerlijke ontwikkeling van onszelf en /of van de organisaties waarin we werken, is veel vooruitgang mogelijk. De evolutie heeft haar eindbestemming nog niet bereikt. De term succes krijgt een heel andere betekenis; het gaat meer en meer, ook, om ínnerlijke voldoening.

Het derde boek van Carolina Bont – Succes door bezieling, de zeven bewustzijnsniveaus van mens en organisatie – komt verrassend goed tegemoet aan de ongetwijfeld opkomende behoefte aan handvatten om aan de slag te gaan. Het biedt vragen en oefeningen om met enthousiasme verder te werken. Van den Brink en Bont vullen elkaar naadloos aan. Dat worden dus twee boekenbonnen.


Recensie van de redactie van NBD/Biblion op www.bol.com:

De auteur, communicatietrainer en -adviseur, beschrijft hier het spirituele ontwikkelingsproces van individuen, samenwerkingsverbanden en organisaties.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste behandelt de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen en mannen, het tweede de wetmatigheden in processen van relaties en teams en het derde de fasegewijze ontwikkeling van organisaties. In essentie verlopen deze processen volgens zeven gelijksoortige fasen: van ongedeelde eenheid, via individualiteit, naar een nieuwe gemeenschappelijkheid. Voor individuen betekent het doorlopen van dit proces het relativeren van het eigenbelang. Het vormt bovendien de basis voor een manier van samenwerken waarbij mensen elkaar helpen om authentiek te worden. Voor organisaties tenslotte vormt het de basis voor werkelijke sociale vernieuwing. Hierbij verbinden mensen zich uit vrije wil met de organisatie en haar doelen.

Spiritualiteit is binnen organisatiekunde nog relatief onbekend. De voorbeelden in dit boek brengen duidelijk de mogelijkheden van deze benadering in beeld.

« terug naar de vorige pagina

 

naar boven