Leven na de dood 

Als weg naar een nieuwe geboorte  

Margarete van den Brink

Bij steeds meer mensen groeit het besef dat het menselijk bestaan na het sterven verder gaat.

Maar hoe ziet dat er uit ?

In dit kleine boekje wordt de weg na de dood op een overzichtelijke manier beschreven. Het is een weg van loslaten, van leren, van inzichten en van intenties opdoen voor een volgend leven.

Het kennen van deze weg geeft moed en kracht.

Inhoudsopgave

 • Verschillende opvattingen over sterven en dood
 • Het bewustzijn blijft na de dood bestaan
 • Antroposofische inzichten met betrekking tot leven en dood
 • Wat gebeurt er op het moment van sterven?
 • Wanneer begint het sterfproces?
 • Het opengaan van de wereld van de geest
 • Een natuurlijk of een onnatuurlijk sterfproces
 • Op welk moment treedt de dood in?
 • Wat maakt de gestorvene aan de andere kant door?
 • De etherwereld
 • Een terugblik in de etherwereld
 • De astrale of de zielenwereld
 • Losmaking van de hang naar de aarde
 • Terugblik en verwerking in de zielenwereld
 • Geestelijk wezen van licht
 • Vrij van de aardewereld
 • Het devachan, de hoge geestelijke wereld
 • Overdragen en ontvangen
 • De afdaling naar een nieuw aardeleven
 • Door de astrale wereld
 • Door de etherwereld
 • Op aarde in de wereld van de materie
 • Tenslotte

Pagina's: 26
Prijs: € 3,00
Uitgeverij Nearchus, www.nearchus.nl

 

naar boven