De schepping. Toeval of bedoeld? 

Margarete van den Brink

Centraal staat de vraag: Is het bestaan van mens en wereld voortgekomen uit toeval, of maken wij en de wereld waarin wij leven deel uit van iets groters dat doelbewust streeft naar hogere evolutievormen?

Nagegaan wordt hoe de moderne wetenschappelijke visie die uitsluitend het materiële aspect van mens en wereld onderzoekt en de immateriële, spirituele kant van mens en wereld zoals de antroposofie dat verwoordt met elkaar in samenhang gebracht kunnen worden.

ABC Wegwijzer 14
Uitgeverij Nearchus
Prijs € 4,75

Verkrijgbaar in de (online)boekhandel of bij www.abc-antroposofie.nl

 

naar boven