Op weg naar priesterlijk handelen 

Door Albert Smit

Met een voorwoord van Margarete van den Brink

Groeit de kloof tussen het aardse bestaan en de bovenzinnelijke oorsprong die al het leven draagt? Het is aan de mens zijn leven en handelen zo vorm te geven dat beide met elkaar verbonden worden.

Albert Smit (l940-2020) nam in zijn praktijk als antroposofisch arts waar hoe als gevolg van deze scheiding de zielenood van mensen toeneemt.

Die nood vraagt om een begripvol, ‘priesterlijk' handelen, om sociale kunst. Om de ruimte om
elkaar van mens tot mens als gelijke en als metgezel te ontmoeten; een ruimte waarin Christus verbindend werkzaam is.

Vanuit hartekracht gedaan werkt zij als een warme stille kracht.

Uit een bericht van de uitgever:

Een intense beschrijving van een weg om van mens tot mens sociaal scheppend te worden.
In de wijze waarop mensen elkaar ontmoeten kan Christus als verbindende kracht werkzaam zijn; en kunnen wij het spirituele binnen brengen in de sociale werkelijkheid. Dit 'priesterlijk handelen' vormt een antwoord op de zielenood die in veel mensen leeft.

Albert Smit (1940-2020) was antroposofisch arts en gedurende zijn leven intensief bezig met de vraag hoe de ene mens de ander kan bijstaan.

INHOUD

Op weg naar priesterlijk handelen 1

Het geestelijke moet door mensen uit de geestwereld naar beneden worden gedragen

Op weg naar priesterlijk handelen 2

De weg naar de hemel begint in jezelf

Op weg naar priesterlijk handelen 3

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien

Op weg naar priesterlijk handelen 4

Hoe brengen wij spiritualiteit in het leven van tegenwoordig?

Op weg naar priesterlijk handelen 5

We staan niet aan het einde maar aan het begin van het christendom

Op weg naar priesterlijk handelen 6

De schepping is onvolmaakt. Pas wanneer de schepping van de schepper zelf scheppend wordt is zij volkomen

Op weg naar priestelijke handelen 7

Zoals ooit uit het wereldwoord de oude wereld voortgekomen is, zo zal uit het mensenwoord dat door Christus gereinigd is en tot leven is gebracht de nieuwe wereld voortkomen.

Uitgeverij Nearchus, imprint Adventum

Hardcover, 119 bladzijden.

Prijs € 15,00

 

naar boven