De bijzondere tijd waarin wij leven 

Door het donker naar het licht  

Hans Stolp en Margarete van den Brink

Wij leven in een fascinerende tijd. Enerzijds zien we hoe mensen bewuster en spiritueler worden; anderzijds zien we een toename van geweld en gewetenloos handelen.

Kijkend naar de grote tradities van Oost en West – het hindoeïsme, de Maya's, het oude Egypte én het christendom – zien we hoe eeuwen geleden al de huidige tijd werd aangewezen als de tijd van de beslissende overgang van de gerichtheid op de materie naar gerichtheid op de geest.

Meer dan ooit zullen we geconfronteerd worden met het vraagstuk van goed en kwaad, zowel in het eigen innerlijk als op politiek en economisch vlak. Hoe meer we ons van de nieuwe opgaven bewust worden, des te meer kunnen we bijdragen aan de komst van een tijdperk van liefde en vrede op aarde.

In dit boek wordt een helder beeld geschetst van de overgang van de 'oude' wereld naar de 'nieuwe' wereld en de chaos en verwarring die dat met zich meebrengt.

INHOUD

Ten geleide

1. De toename van negatieve krachten in de samenleving

Voorbeelden van agressief gedrag in het openbare leven
Geweld op scholen
Tegenstrijdige omgang met geweld en agressie in de wereld van de media
De betekenis van goed en kwaad

2. Wat gebeurt er in deze tijd in ons eigen innerlijk?

Naar binnen gaan
Het leven wordt zwaarder
Een blijvende schoonmaak
Een permanente bezinning
De levenslessen van de woede, de verontwaardiging en de agressie
De levenslessen van de onzekerheid en het niet kunnen geloven in jezelf
De levensles van de angst

3. Wat maakt onze tijd zo beslissend?

De grote wending
Het wegnemen van de sluier
De donkere geestelijke wereld

4. De geboorteweeën van een nieuwe mensheid

De grote loutering
De grote overgang
De zin van het donker

5. De ontwikkeling van het ik

De fasen in de menselijke evolutie
De tijd van overgang
De poorten naar de geestelijke wereld gaan dicht
De ingrijpende gevolgen voor mens en samenleving
Het dilemma van goed en kwaad

6. Het wakker worden van de innerlijke geest

Existentiële vragen
Innerlijke geest
De omwenteling
De gevolgen van het terugtrekken van de geestelijke krachten
De gevolgen voor onze persoonlijkheid
Innerlijke leegte
Donkere krachten nemen toe
Waaróm nemen die agressie en dat gewelddadige gedrag zo toe?

7. Het donker als inwijdingsweg

De zin van het donker
Job en de zin van het kwaad
Hoe is Auschwitz mogelijk geweest?
Conclusie

8. Door het donker naar het licht

Bill Cody
De krachten van de liefde en de vooruitgang
De vijf vermogens
Ware menselijkheid
Innerlijk veranderen met behulp van de vijf toetsen
Ander gedrag oefenen
De positieve werking van het donker

9. Samen op weg naar de nieuwe tijd

Grootheidswaan
Bezeten door haat
De gevaren die jonge mensen bedreigen
Tot slot

ISBN 90 202 8366 9
Pagina's 129
Uitgever VBK Media, Imprint AnkhHermes, Uitgeverij
Prijs € 12,99


Recensie van dit boek

Redactie NBD/Biblion:

Volgens de auteurs valt de toename van geweld, agressie en gewetenloos handelen in de wereld samen met een toename van bewuster, vrijer en spiritueler leven. In het kader van een overgangstijd is dit volgens hen logisch: donkere machten proberen (door mensen heen) de overgang naar een nieuwe (lichte) tijd te verhinderen en moeten worden gezien als 'het moeilijke geschenk van het kwaad', waaruit mensen alle groeimogelijkheden moeten halen die daarin voor hen besloten liggen. Lijden dat naar de geboorte van het geestelijk Zelf leidt: daarbij wordt de vergelijking naar de bijbelse Job gemaakt.

Speciale aandacht is er voor het terugtrekken van engelenkrachten en voor de positie van jonge mensen in deze tijd. Er wordt een aantal adviezen gegeven om niet ten prooi te vallen aan de negatieve kant van de veranderende tijd. Het boek 'preekt' en dramt nogal, maar is belangrijk: de oorzaak van de toename van narigheid wordt noch elders noch door anderen bevredigend verklaard.

« terug naar de vorige pagina

 

naar boven