Opengaande Vergezichten 

Als mensen sterven gaan  

Margarete van den Brink

Als mensen met wie we nauw verbonden zijn sterven, kan hun weg naar de dood ons belangrijke inzichten geven. Aan hen ervaren wij dat in ons geestelijke krachten leven die de gebrekkig wordende lichamelijkheid overstijgen en innerlijke wijsheid en liefde creëren. De blik en het bewustzijn verruimen zich naar een andere werkelijkheid die na de dood verder opengaat.

Aan de hand van waargebeurde levenssituaties en kennis vanuit de geesteswetenschap, laat de auteur zien hoe een dergelijk proces zich voltrekt en hoe anderen daarbij behulpzaam kunnen zijn. Naast mooie en ontroerende levensverhalen worden ook praktische inzichten gegeven die zowel in de professionele als in de persoonlijke levenssfeer gebruikt kunnen worden in de begeleiding van mensen die sterven gaan.

Dit boek sluit direct aan bij het veelgelezen boek dat Margarete van den Brink eerder samen met Hans Stolp schreef: Omgaan met gestorvenen. Leven voorbij de dood (Uitgeverij Ankh-Hermes).

INHOUD

Voorwoord
1 Hoe een mensenleven verloopt
2 Inzichten
3 De menselijke levensloop
4 De balans opmaken
5 Reisgenoot en getuige zijn
6 Het levenseinde nadert
7 Wat moet er nog worden gezegd, wat worden gedaan?
8 Het opengaan van de andere werkelijkheid
9 Voorbereiden op het sterven
10 Wie zijn er bij het sterven, wie niet?
11 Het sterven vanuit aards perspectief gezien
12 Het stervensproces vanuit de geestelijke wereld
13 Het contakt tussen levenden en gestorvenen na de dood

ISBN 97 894 92326 22 5
200 pagina's
Uitgever Nearchus, Imprint Adventum, oktober 2018
Prijs € 17,50

« terug naar de vorige pagina

 

naar boven