Verkwikkender dan licht 

De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek  

Margarete van den Brink

Verkwikkender dan licht? - Dat is het gesprek, zei Goethe al. De ervaring in een gesprek werkelijk gehoord en gezien te worden, wekt op en schenkt kracht. Verkwikt.

In het ontmoeten en in gesprek gaan met de andere mens kan een bron van kracht opwellen; het is de Christuskracht die kan stromen waar mensen open staan om het hogere in elkaar te ontmoeten.

Midden in de werkelijkheid van ons leven ligt het gebied waar we met anderen in wisselwerking treden, het gebied van ontmoeting en gesprek. Wie er in slaagt echt interesse voor de ander op te brengen zal - net als de gesprekspartner - ervaren dat er een geheimzinnig bron gaat stromen.

Door met oprechte aandacht te luisteren en te vragen kunnen gevoelens en inzichten naar boven komen die anders verborgen blijven. Bewustzijn, zelfkennis, verbondenheid en verandering groeien als we in de ontmoeting met de andere mens een hogere werkelijkheid binnen kunnen laten stromen.

Dit boek beschrijft hoe je die weg kunt leren gaan.

Overzicht van de hoofdstukken:

Nieuwe tijden
Het leven verandert
De kosmos verandert
De werking van de geest in ons
Persoonlijke en sociale ontwikkeling
Het mysterie van het kwaad
De werkzaamheid van Christus in onze tijd

Ontmoeting en gesprek
De individuele en de sociale weg naar de geest
Licht in de ziel
Het wekken van de ander
Het verlossende inzicht
Michael

Zelfkennis en verandering
De dagelijkse praktijk
Het ritme van de ziel
Het 'sociale oerfenomeen'
Werken aan de ontmoeting
Zelfontwikkeling

Wegen naar Christus
De sociale weg naar Christus
Onmacht en opstanding
De persoonlijke weg naar Christus
Broederschap tussen mensen

ISBN 9789492326041
121 pagina's
Uitgever Nearchus, Imprint Adventum
Prijs € 14,75


Recensie van dit boek

In Magazine Religie en Mystiek, herfst 2003

Mr. Marjolein Rikmenspoel, Notos:

Margreet (Margarete) van den Brink is communicatieadviseur. Dit boekje van haar hand dateert van een aantal jaren geleden, maar het heeft nog weinig van zijn waarde en betekenis verloren. Helaas moet ik misschien zeggen.

De kern van dit boekje gaat over de waarde van aandachtig luisteren naar en vragen stellen aan een ander, vooral in een tweegesprek. Over de kracht van het woord: 'In ieder mens van nu leeft immers het diepe verlangen gezien, gehoord en gekend te worden. Maar hoe weinig spreken we nog werkelijk met elkaar? We praten met elkaar over andere mensen, over het werk en over sport, over ons gezin en onze kinderen, over allerlei wetenswaardigheden, maar heel zelden over wat werkelijk in ons leeft en ons innerlijk in beroering brengt'.

Van den Brink geeft op overtuigende en heldere wijze aan wat de betekenis is van open staan voor een ander, zonder daarbij meteen de eigen gedachten en reacties mee te laten spelen. Wie een ander laat spreken en uitnodigt zichzelf uit te spreken, stelt hem of haar in de gelegenheid dieper in contact te komen met zichzelf. De luisteraar kan daardoor zelf óók geraakt worden. Dit boek is vooral theoretisch van karakter en minder een how-to-do handleiding. De schrijfster stelt de ontwikkeling van de mens in dit opzicht ook in historisch-spiritueel perspectief.

Verhelderend daarbij is het onderscheid dat Van den Brink toelicht tussen de individuele en sociale aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Zelden vind ik de tekst op een achterflap adequaat, maar de volgende zin dekt de lading beter dan ik zelf zou kunnen verwoorden: 'Margarete van den Brink beschrijft de weg van ontmoeting en gesprek als een ware scholingsweg, die – in tegenstelling tot meer meditatieve wegen – midden in het sociale leven kan worden gegaan'.

Dit boek biedt veel herkenning voor therapeuten en geestelijke begeleiders. En aan iedereen biedt het inzicht om, met een modieuze uitdrukking, in de kracht van het nu van het contact te zijn.

Het lijkt mij heel bijzonder, een gesprek met Margarete van den Brink.

« terug naar de vorige pagina

 

naar boven