Home 

Onze wereld verandert in een razend snel tempo. Wijzelf ook.

Dat is te zien aan de gebeurtenissen in de samenleving en in de wereld, maar ook aan de processen die zich in het innerlijk van mensen afspelen.

De veranderingen hangen samen met de gigantische overgang die wij aan het maken zijn van een oude naar een nieuwe fase in onze ontwikkeling. Een overgang, een transformatie, die om een totaal andere wijze van denken vraagt en om nieuwe inzichten, structuren en vermogens.

In het door mij ontwikkelde fasenmodel laat ik zien dat onze huidige tijd een belangrijk draaipunt vormt in het continue veranderingsproces waar wij in onze evolutie deel van uitmaken. Een proces waarin telkens nieuwe fasen optreden die elk haar eigen opdracht kent.

De huidige periode van transformatie vraagt niet alleen om een totaal anders denken en handelen. Maar vooral om een innerlijke omvorming op het gebied van het persoonlijke en individuele en – daar ten diepste mee verbonden - op het gebied van het sociale: de relaties tussen mensen, de samenwerking in groepen en de ontwikkeling van organisaties.

In wezen vraagt zij om een algehele omvorming van de samenleving.

In mijn werk houd ik mij intensief bezig met deze overgang van de oude toestand naar de nieuwe en de veelheid aan vragen en opgaven die de daarmee verbonden omvormingen met zich meebrengen. Meer daarover vindt u onder Visie en De 7 fasen.

In mijn boeken en artikelen ga ik dieper in op de spirituele en religieuze achtergronden die hierbij horen en werk ik thema's uit naar de dagelijkse praktijk.

Onder verwante teksten treft u bijdragen van anderen over de tijd waarin wij leven en de opgaven die daarmee verbonden zijn.

Ik hoop dat u op deze site en in mijn werk inzichten vindt die voor u van waarde zijn.

U bent vrij stukken van deze website over te nemen of daaruit te citeren. Vermeldt u dan wel even de bron?

 

naar boven