Test 

In onze tijd neemt de behoefte aan groei van het bewustzijn en het begrijpen van jezelf toe. Daarin drukt zich het wakker worden van het hogere geestelijke Zelf in je innerlijk uit. Je begrijpt meer van jezelf als je je bewust wordt dat je niet alleen een mens in ontwikkeling bent en door verschillende ontwikkelingsfasen heengaat, maar ook dat je met je persoonlijkheid, je alledaagse ik, in meerdere van die fasen tegelijkertijd leeft.

Doe onderstaande test en krijg inzicht in jezelf.

Bestudeer het fasenmodel op het niveau van de persoonlijke ontwikkeling. (Zie menu: Fasenmodel/persoonlijke ontwikkeling) of lees de uitgebreidere tekst in mijn boek 'Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie in zeven fasen'. Klik hier... voor een korte samenvatting.

Testvragen

 • Herken je – in het algemeen gesteld – de verschillende fasen in je leven? Hoe breng je die herkenning onder woorden?
 • Onderzoek waar je met je persoonlijkheid in fase 2, 3, 4 of mogelijk in fase 5 leeft. Geef daar voorbeelden van. Vertel vooral vanuit je beleving.
 • Op welke fase ligt momenteel het accent? Waaruit blijkt dat?
 • Met welke fase worstel(de) je het meest?
 • Vaak leidt het feit dat je in meerdere fasen tegelijkertijd leeft innerlijk tot conflicten. Waar is dat bij jou het geval? Geef voorbeelden.
 • Zie je met behulp van de zeven fasen hoe je je verdere ontwikkeling ter hand kunt nemen? Wat zou je dan moeten veranderen? Welke stappen ondernemen?

Schrijf de antwoorden op de vragen op en denk erover na. Laat ze een tijdje liggen en lees ze dan nog eens door. Je zult merken dat ze tot innerlijke verdieping en een beter begrip van jezelf leiden.

De test samen doen

Het is verrijkend als je deze test samen met één of meerdere mensen doet. De volgende tips helpen daarbij.

 • Stel met elkaar een bepaalde tijd vast per persoon, bijvoorbeeld één uur. In die tijd krijgt één persoon alle aandacht. Vraag deze zijn of haar antwoorden op de vragen onder woorden te brengen en de voorbeelden te vertellen.
 • Geef daar de ruimte voor. Dat wil zeggen: luister goed, houd in die tijd je eigen verhalen terug en ook je meningen en gevoelens over de ander. Schep in jezelf zoveel mogelijk openheid en vrijheid om diens verhaal goed in je op te nemen.
 • Let er op dat je jezelf niet verliest. Kom regelmatig even bij jezelf terug. Wat wordt er nu gezegd?
 • Stel vragen die de ander helpen bij ervaringen, gevoelens en de kern te komen en zo verdieping aan te brengen.
 • Na het uur kijk je even met elkaar op het gesprek terug. Vervolgens krijgt de ander of een van de anderen de gelegenheid haar of zijn verhaal te vertellen.

Cadeaus

De opbrengst van deze samenwerking zal groot zijn. Niet alleen bij degene die vertelt. Maar ook bij degene die luistert en vragen stelt. Dat komt omdat je elkaar beter leert kennen en begrijpen. Daardoor verdiept jullie relatie zich. En ook dat is een cadeau.

Variant 1: accent op het sociale, de relaties met anderen

 • Een variant op het bovenstaand is de oefening opnieuw doen, maar nu het accent leggen op je relaties.
 • Hoe beleefde je je relatie met andere mensen toen je je nog overwegend in fase 2 bevond?
 • Hoe in fase 3 en 4? 5?
 • Ook hier is het weer heel verhelderend om dit samen met anderen te doen en elkaar zo te helpen dingen uit te spreken en duidelijk te krijgen.

Variant 2: accent op je organisatie of bedrijf

Tenslotte kun je ook eens kijken in welke fase(n) de organisatie, instelling, het bureau of het bedrijf waar je werkt zich op dit moment bevindt.

Is dat in fase 2, 3, of 4? Misschien wel 5? Of een combinatie van verschillende fasen? Waar blijkt dat uit?

Is er ruimte voor groei en ontwikkeling? Leeft er onder de medewerkers hoop op de voortgang naar een volgende fase? Welke? Hoe drukt zich dat uit?

Ook hier zou je met een groepje betrokkenen over kunnen praten.

Veel interessante nieuwe inzichten toegewenst!

 

naar boven